Ձկնաբուծություն

GorFish

Հովյան ՍՊԸ-ն ունի մեծ ձկնաբուծական տնտեսություն: Այն զբաղվում է իշխանի, ստերլեդի, թառափի և խեցգետնի բազմացմամբ և իրացմամբ: Բազմացման գործընթացը իրականացվում է ձկնկիթների աճեցման փուլից մինչև պատրաստի արտադրանքի ստացում: Օգտագործվում են տվյալ բնագավառում համաշխարհային համբավ ունեցող, ձկնաբուծության ասպարեզում իր ուրույն տեղն զբաղեցնող արտադրողների`Biomar, Aller և Scretting ընկերությունների կերերը: Ձկնամթերքի համային որակի վրա,անշուշտ,իրենց ազդեցությունն են ունենում տնտեսությունում օգտագործվող բարձորակ սարքավորումները:
Հարկ է նշել, որ ընկերությունը իրականացնում է առաքում ինչպես Երևան քաղաքում, այնպես էլ ՀՀ ողջ տարածքում: